Brand i event experience – detale, które zapadną w pamięć uczestnikom wydarzenia

W dorocznym dodatku specjalnym do magazynu Mareketer+ zatytułowanym „Przewodnik po nowoczesnych eventach” znajdziemy artykuł Doroty Wojtczak o budowaniu punktów styku miedzy event i brand experience. Cały artykuł dostępny jest w wydaniu drukowanym, tu zaś prezentujemy kluczowe wnioski i inspiracje:

  1. Jak budować wartościowe event experience. Trendy są tu pochodną bieżących kierunków w komunikacji marketingowej. Na front wysuwają się autentyczność i efektywność. A raport Content Marketing Institute wskazuje, że eventy stacjonarne są najbardziej skuteczną formą contentu, zaś eventy online plasują się na drugiej pozycji.
  2. Emocje. Doświadczanie stoi na emocjach, są one podstawą przeżywania i pozwalają zamienić biernego uczestnika w aktywnego odbiorcę przekazu. Dlatego dobre event experience powinno odwoływać się w swoich elementach do emocji.
  3. Uczestnik wydarzenia. Warto spojrzeć głębiej niż podstawowe dane demograficzne. Co lubi? Co ją/go interesuje? Jakie ma wartości, a jakie obawy? Z jakimi wyzwaniami się zmaga? Jakie cele sobie stawia?  To spojrzenie, zgodne z filozofią buying persona, pozwala lepiej poznać odbiorcę wydarzenia i zdecydowanie bardziej dopasować do niego projektowany koncept.
  4. Punkty styku uczestnika z marką – jak świadomie je projektować? Gdzie, jak często i w jaki sposób na wydarzeniu uczestnik powinien stykać się z brandem?

Warto przyglądać się przykładom wydarzeń, które w praktyce pokazują zastosowanie powyższych zasad konstruowania doświadczeń uczestników. Znajdziemy je w Przewodniku.

307 Views
Scroll to top
Close